Nieuwe afvalkalender 2024 - Bekijk de afvalophaaldagen 2024 (2024)

De nieuwe afvalkalender voor 2024 komt eraan. Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe afvalkalender. Na de jaarwisseling verandert in sommige gemeenten de afvalkalender. In veel gemeenten gaat er in het nieuwe jaar een nieuwe afval inzamelkalender van start. Dit betekent dat de afvalophaaldagen in 2024 wijzigen.

Nieuwe afvalkalender 2024 - Bekijk de afvalophaaldagen 2024 (1)

Ook zijn er gemeenten waar de afvalkalender niet wijzigt. De gemeente en het bedrijf dat het afval ophaalt in de gemeente bepalen of de afvalkalender in 2024 verandert.

Nieuwe afvalkalender 2024

Als de afvalkalender voor 2024 wijzigt, krijg je hier bericht van. Dit kun je op verschillende manieren ontvangen:

 1. Via de gemeente
 2. Door het afvalophaalbedrijf
 3. Met een melding in de afval-app op je telefoon op tablet.

Als de afvalkalender in het nieuwe jaar verandert, dan krijg je hier van de gemeente of de afvalinzamelaar een bericht van. De nieuwe afvalkalender 2024 kun je vervolgens zien in de app van jouw afval ophaal bedrijf of via de website van de gemeente.

Tegenwoordig is de afvalkalender bijna altijd alleen digitaal te vinden. Ook de afvalkalender 2024 is digitaal in te zien. Dit betekent bovendien dat de afval ophaaldagen voor 2024 automatisch aangepast worden in de digitale afvalkalender. Voor 2024 krijg je dus automatisch de nieuwe afval inzameldagen te zien.

Wijzigingen afvalkalender 2024

Waarom verandert de afvalkalender in 2024? In sommige gemeenten wisselt de afvalkalender voor 2024. Maar waarom verandert de afvalkalender in het nieuwe jaar? Er zijn verschillende redenen waarom de afvalkalender in het nieuwe jaar anders is dan afgelopen jaar.

De gewijzigde afvalkalender 2024 komt onder andere door:

 1. Efficiënter afval ophalen.
  De routes voor het afval ophalen wijzigen soms doordat er een snellere, efficiëntere route is. Dit betekent dat de vuilniswagen anders rijdt waardoor deze minder brandstof verbruikt.
 2. Nieuwbouw of sloop.
  Als er een nieuwe wijk gebouwd is, of juist een (deel van een) wijk verdwenen is, verandert de afvalkalender voor 2024 vaak ook. Omdat er andere adressen zijn waar de vuilniswagen langs moet, komt er vaak een nieuwe route. Daardoor kan het zijn dat de afvalkalender voor jouw adres wijzigt.
 3. Nieuwe kliko’s of minicontainers.
  Soms krijg je op jouw adres nieuwe (mini) containers of kliko’s. Je krijgt er dan bijvoorbeeld een kliko voor oud papier of PMD-afval bij. Ook kan het zijn dat er een kliko verdwijnt. Zo zien we dat de kliko voor restafval in veel wijken verdwijnt en in plaats daarvan een ondergrondse container komt. Dit heeft ook invloed op de afvalkalender.
 4. Een ander afval ophaalbedrijf in 2024
  Soms verandert de gemeente ook van bedrijf dat het afval ophaalt in jouw gemeente. Hoewel dit niet heel vaak voorkomt, is dat ook een reden waarom de afvalkalender van 2024 wijzigt.

Papieren afvalkalender 2024 (printen)

Wil je liever de papieren afvalkalender voor 2024 hebben? Ook dit is vaak mogelijk. Vroeger kreeg je de papieren afvalkalender thuisgestuurd. Dit is tegenwoordig niet meer het geval. Wel heb je de mogelijkheid om de afvalkalender voor 2024 te printen. Dit doe je op de volgende manier:

 1. Ga naar de website van jouw afvalverwerker (bijvoorbeeld ROVA, Renewi, Meerlanden, Circulus, etc).
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Daar log je in met jouw postcode en adres.
 4. Vervolgens zie je de afvalkalender 2024 voor jouw adres.
 5. Je kunt de afvalkalender vervolgens downloaden (meestal als PDF).
 6. Daarna kun je de papieren afvalkalender 2024 printen. Dit doe je op je laptop/pc door op het printsymbool te klikken (rechtsboven), of met de toets combinatie “control+p” (zie onderstaande afbeelding).
 7. De nieuwe afvalkalender wordt vervolgens uitgeprint.
Nieuwe afvalkalender 2024 - Bekijk de afvalophaaldagen 2024 (2)

Is printen voor jou geen optie? Dan kun je contact opnemen met de gemeente of met jouw afvalverwerker. Daar kun je vragen naar de mogelijkheden voor een afvalkalender op papier voor 2024.

Afval app 2024

Gebruik je de afvalkalender app om te zien wanneer je containers opgehaald worden in 2024? Je hoeft dan helemaal niets te doen. De afvalkalender-App 2024 wordt namelijk automatisch geüpdated. De App laat automatisch de goede, nieuwe afval ophaaldagen zien van 2024. Hou er wel rekening mee dat de afvalkalender met kerst en de jaarwisseling wél anders is. Op feestdagen wordt er namelijk geen afval ingezameld.

Is er niets veranderd? Niet iedere gemeente wijzigt de afvalophaaldagen in 2024. Het kan dus zijn dat er niets veranderd is aan de afvalkalender voor jouw adres.

Afvalwijzer 2024

We scheiden steeds meer afval. Dat is natuurlijk een goede zaak. Gescheiden afval kan namelijk goed worden gerecycled. Dit betekent voor jou natuurlijk wel dat je bij huis vaak meer kliko’s krijgt. Ook komen er vaak meer ondergrondse containers bij waar je afval gescheiden kunt aanbieden. De verwachting voor 2024 is dat deze trend doorzet.

Trends afvalinzameling 2024

Ieder jaar zien we weer verschillende trends op het gebied van afvalinzameling. We hebben de afval inzameling trends voor 2024 voor jou op een rijtje gezet:

 • De papieren afvalkalender zal in steeds meer gemeenten verdwijnen.
  Dit betekent dat je de papieren afvalkalender 2024 niet meer thuisgestuurd krijgt in veel gemeenten. Wel kun je de afvalkalender zélf downloaden en vervolgens printen. Hoe je dat doet zie je hier boven.
 • Afval scheiden wordt steeds belangrijker.
  Het goed scheiden van afval wordt steeds belangrijker. Door het goed scheiden van afval kunnen we afvalsoorten beter hergebruiken.
 • De kosten voor afval inzameling stijgen in sommige gemeenten.
  Door het steeds meer scheiden van afval en de inflatie verwachten we dat de kosten voor afval in sommige gemeenten in 2024 gaan stijgen.
 • Grijze kliko verdwijnt.
  Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de grijze kliko weg te halen. Deze wordt vaak vervangen door een gezamenlijke ondergrondse container bij jou in de buurt. Dit wordt gedaan om afvalscheiding te stimuleren.
 • De kliko uit het zicht.
  Steeds populairder wordt de containerombouw. Omdat mensen thuis meer kliko’s krijgen, willen ze deze zo netjes mogelijk wegwerken. Bijna niemand wil natuurlijk de hele dag tegen zijn containers aankijken. Daarom wordt het aanbod van aanbod van kliko ombouwen steeds groter in 2024.
 • Steeds meer gemeenten streven naar afvalscheiding.
  Meer en meer gemeenten willen afval goed scheiden. Uiteindelijk scheelt het scheiden van afval namelijk geld. Daardoor zullen gemeentes meer gaan controleren op het goed scheiden van afval, het illegaal dumpen van afval en optreden tegen zwerfafval in 2024.

Nieuwe afvalkalender 2024 bekijken

Wil je de nieuwe afvalkalender voor 2024 bekijken? Wij hebben een overzicht gemaakt van alle afvalkalenders voor 2024. Per gemeente kun je zien waar je de afvalkalender voor het nieuwe jaar kunt zien voor jouw adres.

Afvalkalenders 2024

Verandert de afvalkalender in 2024?

Per adres verschilt het of de afvalkalender in het nieuwe jaar verandert. Je kunt de afvalkalender van jouw gemeente hier vinden.

Hoe kan ik een papieren afvalkalender krijgen?

Een papieren afvalkalender wordt niet meer in iedere gemeente verstrekt. Wel kun je de afvalkalender printen, downloaden of de afval-app op je telefoon of tablet installeren.

Hoe weet ik of mijn afvalkalender in 2024 verandert?

Of jouw afvalkalender ook verandert in het nieuwe jaar zie je in de afval-app van jouw gemeente. Deze wordt automatisch geüpdatet. De nieuwe ophaaldagen voor 2024 zie je in de App. Je vindt de afval ophaaldagen kalender voor 2024 hier.

Krijg ik nieuwe of andere kliko’s in 2024?

De gemeente bepaald of de kliko’s op jouw adres veranderen voor 2024. Het kan zijn dat je er een kliko bij krijgt, of dat er juist een kliko verdwijnt. Ook het aantal ondergrondse containers kan veranderen. Op de website van jouw gemeente vind je de meest actuele informatie over (mogelijke) wijzigingen van containers in jouw gemeente.

Nieuwe afvalkalender 2024 - Bekijk de afvalophaaldagen 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6449

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.